Veková Diverzita
12/12/2022

Medzigeneračná solidarita ako prostriedok vytvárania spravodlivého sveta pre všetkých

Veková diskriminácia je dlhodobo spoločensky rozšíreným fenoménom, ktorý znižuje kvalitu života. Najviac diskriminovaní sú mladí ľudia vo veku 18-29 rokov a ľudia v preddôchodkovom veku od 50+. Podľa odhadov do roku 2050 by tak len v USA mohli kvôli vekovej diskriminácii prísť o takmer 4 bilióny dolárov.

Títo ľudia kvôli diskriminácií čelia problémom, akými sú nezamestnanosť, príjmová chudoba či znížená kvalita zdravotnej starostlivosti. Menované štrukturálne problémy sú tak priamym dôsledkom obmedzenej prosperity ekonomík či narastajúcej frustrácie, ktorá sa pretavuje do extrémizmu a radikalizácie. 

Veková diskriminácia z pohľadu firiem má mnoho foriem, najčastejšie ide o 
 • diskrimináciu absolventov kvôli nedostatku skúseností alebo obave, že zvýšia fluktuáciu
 • diskrimináciu ľudí 50+ kvôli obave zo zníženia výkonnosti kvôli zdravotným problémom či menšej miere produktivity a adaptácie na technologický pokrok
 • v prípade prepúšťania uprednostňovanie týchto dvoch skupín
 • nedostatočná podpora pri kariérnom raste, či osobnostnom rozvoji
 • obchádzanie týchto skupín pri rozhodovaní
 • preťaženie mladých zamestnancov, ktorí nemajú priestor pre leadership rozvoj

Prejavy tejto diskriminácie majú negatívny vplyv nielen na chod samotnej firmy, ale i na celú spoločnosť. Veková diverzita je pritom prirodzená. Každá spoločnosť je populačne rozvrstvená do vekových skupín, ktoré majú špecifické vlastnosti. Je však len na nás či v nich vidíme potenciál alebo naopak prekážku. 

Medzigeneračná solidarita, ako nástroj zvýšenia firemnej produktivity a well-beingu

Každý z nás bol raz mladým absolventom a každý z nás raz pôjde do dôchodku. Starnutie je úplne prirodzená a spravodlivá súčasť života. Všetci budeme po prečítaní tohto článku o pár minút starší. Preto by sme tieto prirodzené fázy životného cyklu nemali stigmatizovať, ale naopak vnímať ako príležitosť. 

Medzigeneračná solidarita je tým nástrojom, ktorý prináša empatiu do toho, ako vnímame jednotlivé vekové generácie.

I naše zákaznícke spektrum je vekovo rôznorodé. Preto by sme vekovú diverzitu z pohľadu firiem mali vnímať ako príležitosť, vďaka ktorej dokážeme lepšie reagovať na potreby zákazníkov, a tak vytvárať lepšie produkty.

Medzigeneračná solidarita by sa mala stať základom našich firemných stratégií, ak chceme nazerať na svet tak, aký naozaj je. 

Čo prinesie veková diverzita do firmy?
 • zlepšenie obchodného a tímového výkonu
 • rozšírenie zručností a skúseností v rámci tímu
 • rôzne perspektívy podporujúce inovácie
 • zníženie fluktuácie zamestnancov
 • potenciál pre mentoringovú platformu 

Ako posilniť medzigeneračnú solidaritu vo firme
 1. Aktívna diskusia 

Akákoľvek tvorba stratégie či rozhodovanie, ktoré nestojí na reálnych podnetoch od zamestnacov, stojí na vode. Preto by obojstranná spätná väzba mala byť samozrejmosťou každej firemnej kultúry. Ako to docieliť v praxi? Našim tipom sú okrúhle stoly so zástupcami všetkých vekových generácií vo firme. Ide o skvelý spôsob, ako otvoriť viacgeneračnú diskusiu, vďaka ktorej dokážeme spoločne efektívne identifikovať problémy a hľadať riešenia.

 1. Reverzný mentoring

Generation gap je prirodzenou súčasťou našich životov. Ak chceme tieto rozdiely zmenšovať, mali by sme spolu tráviť viac kvalitného času. Našim tipom je reverzný mentoring, ktorý búra klasický mentoringový vzťah založený na seniorite naruby. V reverznom vzťahu sú si všetci rovnocenní, pretože každý má, čo priniesť do diskusie. V reverznom mentoringu môže napríklad junior poskytovať seniorovi digitálne know-how a senior môže juniorovi predávať leadership hacky. Vzťah sa vo výsledku stane výhodný pre obe strany. V neposlednom rade bude základom budovania medzigeneračnej solidarity.

 1. Stáže 

Stáže nesú so sebou študentský pátos. Vo svete však začínajú prenikať do popredia i stáže určené pre seniorných kolegov, ktorí týmto spôsobom môžu spoznať a adaptovať sa na nové pracovné pozície. Vývoj ide stále dopredu, a tak bude čoraz častejší zánik a vznik nových pozícií, na ktoré sa bude potrebné vyskillovať. Stáže sa stanú efektívnym interným nástrojom, ako svojich zamestnancov na tieto zmeny pripravovať. Vy môžete začať už dnes.

 1. Storytelling

Príbehy formujú našu spoločnosť už od nepoznania. Ak chceme prirodzene odkomunikovať dôležité medzigeneračné posolstvá, siahnime po autentických príbehoch z vlastných radov. Funkčným spôsobom internej komunikácie sú blogy, komunitné fóra či intranet. Naši zamestnanci tak pochopia, že nám na téme úprimne záleží a nejde len o PR aktivitu s nulovým reálnym dopadom.

Tieto nástroje sú malou ukážkou toho, ako vytvárať podmienky pre medzigeneračnú solidaritu. Budeme radi, ak budú tieto tipy pre vás užitočné.

Ak máte i vy vo vašej firme zaujímavú prípadovú štúdiu, budeme radi, ak sa s nami podelíte. 

Autor blogu: Yvonne Šupová