Veková Diverzita
29/3/2022

Reverzný mentoring alebo ako efektívne odstrániť rozdiely v zručnostiach na oboch stranách

Nie je žiadnym tajomstvom, že technologická doba je naozaj veľmi rýchla a nie je jednoduché udržiavať krok s enormným tempom rastu. Za posledných 10 rokov sme sa presunuli do sveta rozšírenej reality, smartifikujeme svoje domácnosti, ale i mestá či šetríme čas hlasovou autentifikáciou. Na základe týchto dynamických zmien vznikol i koncept reverzného mentoringu, ktorý obrátil dovtedy klasický mentoringový formát naruby, a to tak, že i mladší a menej životom ostrieľaný kolega či kolegyňa môže mať zrazu navrch nad tým seniornejším/ou.

Ako je to možné?

Nielen v našej spoločnosti dlhodobo panovali spoločenské naratívy, ktoré hlásali, že čím je človek starší, a teda skúsenejší, tým menej sa potrebuje učiť. Tradične sa tak očakávalo, ale i stále očakáva, že mentor/ka je prirodzene služobne starší/ia a skúsenejší/ia ako jeho mentee. 

Technologická a informačná revolúcia však tento stereotyp rýchlo zhodila zo stola a nastolila nové podmienky fungovania, ktoré vychádzajú z princípov celoživotného vzdelávania. Obzvlášť s dôrazom na rozvoj technologických či mäkkých zručnosti. World economic forum dlhodobo upozorňuje na potrebu rozvíjania future skills, medzi ktoré radí emocionálnu inteligenciu, kritické myslenie, vyjednávanie či kognitívnu flexibilitu.

Ak chce senior ostať relevantný i pre dnešný trh, musí svoje zručnosti pravidelne updatovať a práve s tým mu môže pomôcť reverzný mentoring. No táto trajektória nie je jednosmerná, pretože i junior či mid kolega/yňa bude z tohto vzťahu ťažiť!

Pri reverznom mentoringu sa uznáva fakt, že na oboch stranách existujú medzery v zručnostiach, a tak každá osoba má v tomto vzťahu jedinečnú možnosť odstrániť svoje slabé stránky s pomocou silných stránok tej druhej.

V neposlednom rade je nutné podotknúť, že reverzný mentoring podporuje i rozvoj funkčných firemných vzťahov, keďže stimuluje zamestnancov k nadväzovaniu tzv. "profesionálnych priateľstiev" - bez ohľadu na služobný vek - s cieľom vymieňať si zručnosti, znalosti a porozumenie.

Ako môže vyzerať reverzný mentoring v praxi?

Načrtnime si modelový príklad…

Predstavte si, že 50 ročná Klára je CEO vlastnej dizajnovo orientovanej spoločnosti. S rastom organizácie však rastie aj požiadavka, aby bola aktívna na sociálnych sieťach. Ako relatívny nováčik na platformách LinkedIn či Instagram sa Klaudia spojí so svojím 25 ročným manažérom sociálnych médií Petrom, a to s jasným cieľom - naučiť sa tipy a triky ako s týmito nástrojmi pracovať.

Peter popri tomto mentorovaní získa nové cenné insighty od CEO, ktoré tak môže funkčne zapracovať do ďalšej komunikačnej stratégie a v neposlednom rade s Klárou nadviaže a upevní neformálny vzťah.

Takto strávený čas je teda výhodný pre obe strany.

Klaudia je teraz schopná efektívnejšie komunikovať so stakeholdermi, zatiaľ čo Peter si vybudoval cenný vzťah s CEO.

Ďalším príkladom môže byť reverzný mentoring v rámci automobilového priemyslu, kde sa obsah tohto profesionálno-priateľského vzťahu môže zamerať napríklad na detekovanie potenciálu budúcich technológií, a to napríklad v rámci elektromobility, 3D tlačiarní či blockchain. 

Vychádzajúc z týchto príkladov vám tak prinášame päť jednoduchých tipov ako vybudovať úspešné reverzné mentoringové partnerstvo…

2.Identifikujte kompatibilné reverzné páry

Efektívny mentorský vzťah by mal byť postavený na prirodzenej ľudskej chémii medzi oboma účastníkmi. Váš ideálny partner/ka by mal mať zručnosti alebo znalosti, ktoré potrebujete vy a zároveň by mal  byť ochotný budovať s vami neformálny priateľský vzťah. Ako rýchla pomôcka môže pre vás poslužiť mikro osobná SWOT analýza, prostredníctvom ktorej môžete identifikovať svoje silné a slabé stránky, ktoré môžete následne reverzne riešiť.

2.Stanovte si jasné ciele a očakávania

S vašim reverzným partnerom/kou by ste mali vopred prediskutovať svoje očakávania od tohto vzťahu. Uistite sa, že ste obaja odhodlaní a že vaše ciele a očakávania sú v súlade. Zadefinujte si: Čo chcete zo vzťahu získať? Aké konkrétne zručnosti sa chcete naučiť? Aké vedomosti, zručnosti a skúsenosti môžete poskytnúť? Ako a kde sa budete stretávať?

3. Efektívna a otvorená komunikácia na prvom mieste

Na začiatku môže byť naozaj náročné komunikovať s niekým, kto má výrazne odlišné skúsenosti alebo zručnosti. Niektorí ľudia sa napríklad môžu cítiť pohodlnejšie pri komunikácii prostredníctvom e-mailu alebo okamžitých správ, zatiaľ, čo iní môžu uprednostňovať telefonický rozhovor alebo osobné stretnutie. Preto si otvorene zadefinujte svoje komunikačné očakávania. 

4. Buďte taktní a hlavne trpezliví

Základom úspešnej spolupráce je zladenie sa, ktoré však bude trvať nejaký čas. Preto sa vyzbrojte trpezlivosťou, aktívne počúvajte a nenechajte sa ovplyvniť predsudkami. Ďalším nosným pilierom tejto spolupráce je obojstranná a primárne povzbudzujúca spätná väzba, ktorá by mala slúžiť ako objektívny rámec pre vaše reverzné fungovanie. 

5. Merajte svoj pokrok

Preto sa pravidelne informujte či ste obaja spokojní so vzťahom a či dostávate potrebné informácie a spätnú väzbu . Ak sa vám nedarí dosiahnuť želaný pokrok, naplánujte si brainstormingové stretnutie a prediskutujte nové alternatívy dosiahnutia vašich cieľov.

 

Veríme, že sa nám podarilo načrtnúť základné piliere a možnosti fungovania tohto konceptu. Ak vás reverzný mentoring oslovil a uvedomili ste si, že by mohol byť prínosný i pre vás, rady vám pomôžeme tento koncept implementovať vo vašej firme, a to tak, že vám vyškolíme  mentorov alebo načrtneme princípy fungovania reverzných partnerstiev.
V ďalšom článku sa s vami podelíme o reálnu case study reverzného mentoringu priamo z dielne jednej firmy.

-------------------------------------

Autor blogu - Yvonne Šupová