Gamifikované vzdelávanie o Diverzite a Inklúzii

DIVE-IN je nástroj, ktorý gamifikovaným spôsobom vzdeláva, analyzuje a meria dopad znalostí v témach diverzity, rovnoprávnosti a inklúzie vo firemnom prostredí.

Zistiť viac

Firmy, ktoré DIVE-IN hru už hrajú

Orange logo
3 hlavné piliere
Povedomie
miesto predsudkov

Podvedomie nám odhaľuje skryté predsudky a otvára dvere k pochopeniu rozličných perspektív. Je kľúčovým nástrojom pri riešení systémových nerovností a posilňovaní inkluzívnej kultúry. Vytvára psychologické bezpečie a je neoddeliteľným základom inklúzie, diverzity a rovnosti (DEI) vo všetkých rovinách spoločnosti.

Diverzita v každom kroku zamestnanca

Plánovanie a integrovanie DEI počas celého životného cyklu zamestnanca je kľúčom k holistickému prístupu. Od náboru až po exit pohovor. Naša stratégia zabezpečuje, že DEI je v srdci všetkého, čo robíme. Holistické začlenenie maximalizuje potenciál našich ľudí, posilňuje ich odhodlanie a zvyšuje angažovanosť.

Kľúč k zmenám
= meranie

Kľúč k efektívnym zmenám a zodpovednosti. Dôkladné sledovanie DEI umožňuje monitorovať pokrok a zabezpečuje, že za kroky nesieme zodpovednosť. Identifikuje oblasti, kde sú najväčšie rozdiely, a zlepšuje ich. Vďaka rozhodovaniu založenému na dátach rozdeľujeme zdroje a dosahujeme hmatateľné zmeny.

Otvorme diskusiu o DIVERZITE a INKLÚZII hrou

Pre koho je hra určená

DIVE-IN je navrhnutá tak, aby oslovila široké spektrum ľudí a organizácií. Je ideálnym nástrojom pre firmy, ktoré chcú rozvíjať inkluzívnu kultúru, ale aj pre jednotlivcov, ktorí sa chcú ponoriť do sveta DEI cez pútavý storytelling a role-play.

🔹 Pre firmy: Naštartujte dôležité diskusie a premeňte DEI na hnaciu silu zdravej firemnej kultúry.
🔹 Team lídri a líderky: Stavajte na DEI v rámci  tímu a posilnite súdržnosť a výkonnosť. Rozvíjajte potenciál tímu cez vzdelanie jednotlivcov.
🔹 Konzultanti, kouči a mentori: Rozširte nástroje a stratégie o inovatívne metódy.
🔹 Organizácie a neziskovky: Získajte nástroje a metódy, ktoré vám pomôžu vytvárať inkluzívnejšie komunity a byť pre druhých v svojich iniciatívach zrozumiteľnejšími.
🔹 DEI odborníci: Obohaťte repertoár o hru, ktorá ponúka nový pohľad na problematiku.
🔹 Školy a vzdelávacie inštitúcie: Zavádzajte témy DEI do vzdelávania hravou a interaktívnou formou.

Bez ohľadu na to, či ste lídrom v oblasti biznisu, vzdelávania alebo komunity, DIVE-IN je tu, aby vám pomohla zmeniť spôsob, akým sa pozeráte na DEI. DEI nie je problém, je to príležitosť pre každého a každú z nás.

Existuje mnoho významov pre slová diverzita a inklúzia

DEI typy v hre

V DIVE-IN sa ponárame do bohatých tém oblastí DEI. Naše moduly sú navrhnuté tak, aby oslovili široké spektrum tém a zabezpečili inkluzívne prostredie pre všetkých hráčov:

🌟 Rodová diverzita
🌟 Veková diverzita
🌟 Rasová a etnická diverzita
🌟 Kultúrna diverzita
🌟 Inklúzia zdravotne znevýhodnených
🌟 LGBTQ+
🌟 Diverzita myšlienok
🌟 Náboženská diverzita
🌟 Diverzita vo vzdelávaní
🌟 Neurodiverzita
🌟 Neviditeľná diverzita

Okrem toho sa venujeme aj dôležitým tématikám v separé moduloch:
🔍 Nevedomé predsudky
🛡 Psychologické bezpečie
🌱 Wellbeing
🔗 Inkluzívny leadership

príležitostí je veľa, Dive-in HRA JE len JEDNA

Kedy hru hrať

Chcete začať diskusiu o diverzite a inklúzii? DIVE-IN je perfektným spôsobom, ako to urobiť:

📌 Interné workshopy: Zapojte DIVE-IN na úvod, aby ste nastavili správny tón.
📌 Školenia DEI: Zahrňte hru do programu a obohaťte vzdelávacie skúsenosti.
📌 Teambuilding: Posilnite tím cez interaktívnu diskusiu o diverzite.
📌 Onboarding nových členov tímu: Vítajte ich v inkluzívnom prostredí od prvého dňa.
📌 Dni diverzity a inklúzie: Oslavte rozmanitosť cez zábavné a edukatívne aktivity s DIVE-IN.
📌 Kedykoľvek chcete rozprúdiť diskusiu o diverzite a inklúzii

🎮 Hrací Mód:
Skupinovo: Hru môžete hrať v skupine 3 až 12 ľudí, kde zažijete silu kolektívneho učenia.
Individuálne: Hra je tiež vhodná pre samostatné hranie ako e-learningová platforma.

🔧 Integrácia: Ponúkame možnosť integrovania do intranetu alebo e-learningového systému.
Hrací čas: Je flexibilný a prispôsobíme ho  preferenciám.
🌐 Jazykové verzie: Hra je dostupná v slovenčine, češtine, nemčine a angličtine. Radi pripravíme lokalizáciu do akéhokoľvek jazyka podľa potrieb.

Chcem demo hry
riaďte dei pomocou dát od zamestnancov a rozumejte DEI metrikám

Dátová analýza

V rámci hry DIVE-IN si môžete jednoducho sledovať kľúčové metriky, ktoré vám pomôžu porozumieť postupu a úspechom v oblasti DEI. Napríklad:
- na ktorých témach ste strávili najviac času,
- koľko času strávili hráči hraním,
- ľko členov tímu sa zapojilo
- NPS hry,
a mnohé iné.

📌 Pokračujte v diskusii: S DIVE-IN, vaša cesta DEI sa len začína. Na základe zhromaždených dát môžete:
- Identifikovať oblasti na zlepšenie alebo hlbšiu diskusiu.
- Posilňovať vzdelávacie iniciatívy.
- Formulovať strategické plány pre budúcnosť v DEI úsilí.
- Sledovať DEI aktivity cez cyklus zamestnanca.

Každá organizácia má jedinečné výzvy pri dosahovaní cieľov v oblasti DEI. Je kľúčové rozpoznať aktuálny stav a stanoviť metriky, ktoré vám umožnia monitorovať a hodnotiť pokrok.

Aktivity v Hre DIVE-IN
Pravda/Nepravda

Vyberte si fakty o diverzite a inklúzii! Dokážete rozlíšiť, ktoré informácie sú správne? Ak si nie ste istí, pomôžeme vám naštartovať diskusiu a pochopiť.

Nakresli

Prebuďte svoju kreativitu! Ako by ste vyjadrili diverzitu a inklúziu pomocou kresby? Očakávajte zábavu ale aj pochopenie sa prostredníctvom vizualizácie.

Začni u seba

Zamyslite sa nad tým, akým spôsobom podporujete diverzitu, rovnoprávnosť a inklúziu v každodennom živote. Aké ďalšie kroky môžete podniknúť?

Rozprávaj sa vo dvojiciach

Spojte sa s kolegom alebo kolegyňou a diskutujte o rôznych situáciách spojených s diverzitou a inklúziou. Nájdite riešenia spoločne.

Čo by si robil/a z pohľadu kolegu

Vystavte sa modelovým situáciám a skúste sa vžiť do kože kolegu/kolegyne. Ako by ste reagovali v situáciách týkajúcich sa DEI?

Zvedom si predsudky

Nedá sa nemať predsudky. No vieme si ich zvedomiť. Naučíte sa rozpoznať a pracovať na ich eliminácii v prípade, že majú negatívny dopad.

Čo by si robil/a z pohľadu manažéra

Predstavte si, že ste v roli manažéra, či manažérky. Ako by ste reagovali na rôzne situácie? Získajte nový pohľad na výzvy a príležitosti v oblasti DEI.

Orange logo
Chcem vidieť demo hry
očami ľudí, ktorí DIVE-IN vyskúšali

Lepšie raz hrať ako vidieť

Hra DIVE-IN nám v našem mezinárodním HR týmu otevřela témata, o kterých všichni víme, ale doposud jsme neměli možnost si o nich povídat a věnovat tomuto tématu potřebný čas. Měli jsme možnost sdílet i své osobní zážitky a pohled na problematiku diversity v naší značce a jak vnímáme potřebu diversity do budoucna jak z pohledu diversity v týmu, tak i diversity mezi našimi zákazníky. Určitě chceme v této hře pokračovat v dalších úrovních řízení a otevřít toto téma diskuse i pro manažery přímo na kavárnách. Děkujeme za tuto příležitost a věřím, že pomocí této zábavně-poučné hry se opět posuneme o krok dale.

Veľmi sa teším, že takáto iniciatíva na Slovensku existuje, keďže pojem diverzita na pracovisku je stále akási novinka. DIVE-IN hra je skvelá pomôcka ako začať dôležité konverzácie, ktorým sa často vyhýbame alebo sa dejú len iným za chrbtom, počas team buildingu alebo na začiatku tímového stretnutia. Pre mňa bolo najzaujímavejšou časťou skúsiť sa vžiť do situácie niekoho s osudom či životným štýlom veľmi odlišným od toho môjho, a vedieť ako reagovať s empatiou a pochopením. A aj keď si kartičky listujem len sama, dozvedela som sa veľa zaujímavých štatistík a informácií - máme teda ako spoločnosť na čom pracovať, preto je skvelé vidieť ako BE-ID Human šíri osvetu o inklúzii a diverzite vo firmách aj medzi ľuďmi.

V rámci  našej D&I pracovnej skupiny sme DIVE-IN otestovali a následne sme sa hru rozhodli zakúpiť pre kolegov z HR, ktorí ju môžu používať napr. pri onboardingu.

Hra, ktorá navodí príjemnú atmosféru, ztmelí kolektív, prinesie fakty k zamysleniu ako i rozosmeje. Určite doporučujem hrať, ak témy diverzity a inklúzie sú pre vás dôležité.

Otvorme diskusiu o divErzitE a inklúzii hrou

Produktívnejší a šťastnejší

Zamestnanci tvrdia, že vďaka gamifikácií sa v práci cítia produktívnejší (89%) a šťastnejší (88%), prinesme hru i do tém inklúzie a diverzity.

Túžime vidieť svet s rovnakými príležitosťami pre všetkých - dohrajme sa k nemu spoločnými silami.

Aká je cena hry?
Cenotvorba je individuáln. Ponúkame dve možnosti:
1. Podľa počtu používateľov - ročná licencia s neobmedzeným počtom hier,
2. Predplatený obmedzený počet hier.

Radi si s vami zavoláme, zistíme vaše potreby a následne následne hru individuálne naceníme.

Chcem získať cenovú ponuku

Právne dokumenty:
DIVE-IN Všeobecné obchodné podmienky
DIVE-IN Zásady ochrany osobních údajů
DIVE-IN app s.r.o. cookies
DIVE-IN Informácie GDPR
Privacy policy

Do spoznania inklúzie a diverzity!