Odkrývame potenciál inklúzie
a diverzity

Poskytujeme komplexný I&D mapping/audit ako i workshopy a školenia pre manažérov až po jednotlivcov o zručnostiach, ktoré potrebujú na vytvorenie rôznorodého a inkluzívneho prostredia, v ktorom sa ľudia cítia, že doň patria.

Chcem vedieť viac
web image

Firmy, ktoré nám zverili dôveru

Orange logoPrincipal logoGenerali Logo
Future sales logo
Principal logoOrange logoFuture sales logo
web image
inklúzia a diverzita sú v čeSKU a na slovensku dôležité témy

Zmapovali sme stav inklúzie a diverzity

Zaujímal nás stav vnímania inklúzie a diverzity v Českej a Slovenskej republike. Dnes máme v rukách výsledky prieskumu, o ktoré sa s Vami chceme podeliť.

Ako dopadol prieskum?
 inklúzia a diverzita vo firmách

Rozmanitejšie firmy sú inovatívnejšie.

O 43% vyššie zisky

Výskum od McKinsey upozorňuje na dôležitosť rôznorodosti vedenia organizácie alebo správnych rad, ktoré vďaka rozličnosti dosahujú o 43% vyšší profit.

67% zamestnacov hľadá I&D

Podľa Glassdoor až 67% aktívnych a pasívnych uchádzačov o prácu uprednostňuje spoločnosti s rôznorodým kolektívom.

70% vyšší úspech expanzie

Štúdie poukazujú aj na diverzne riadiace tímy, ktoré majú o 70% vyššiu pravdepodobnosť, že úspešne expandujú na nové trhy a o 19% vyššie príjmy z inovácií.

web image
očami ľudí, pre ktorých sú témy I&D dôležité

S inklúziou a diverzitou začnime u seba samého. Základy totiž stoja na jednotlivcovi...

“Podľa profesora Paula Coliera  nastává teraz smrť človeka ekonomického a prichádza človek sociálny. Menia sa hodnoty aj motivácia ľudí k práci. Chcú robiť to, kde sa cítia byť samy sebou, kde cítia zmysel a priestor. My ako neziskovky máme výhodu. Takých ľudí už máme a také prostredie im ponúkame ako kompenzáciu za menší príjem. Sme diverzní a inkluzivní tak trochu samy od seba. Spojuje nás viera v zmysel našej práce, motivácia, chuť meniť okolitý svet k lepšiemu a možnosť sa realizovať. Diverzita a inklúzia je zdroj spokojnosti, prosperity a radosti. Patrí do firiem i do neziskoviek, pretože všetkým nám nakoniec ide o to isté. Byť spojený.”

“Napriek tomu, že v médiách pracujem viac ako 30 rokov, zakaždým ma prekvapí, ako rýchlo sa spoločnosť posunula vo vnímaní takmer vo všetkých aspektoch života. Netýka sa to len obligátneho postavenia a rozdielneho vnímania žien v vo firmách a v spoločnosti, či zmena postavenia mužov v rámci života rodiny. Ide aj o zmenu postoja k životnému prostrediu, k viere, duševnému zdraviu, kultúre, k prežívaniu staroby."

"Talent je zabalený v rôznych formách a tvaroch. Firmy aktívne podporujúce diverzitu sú schopné ťažit z rôznorodosti názorov a skúsenostií svojich zamestnancov a akumulovať intelektuálny potenciál, ktorý urýchluje prinášanie inovativných riešení na trh."

s čím vám vieme pomôcť?

Spolu vytvárame firmy, ktoré ponúkajú rovnaké možnosti pre všetkých.

Rozmýšľate, kde začať v rámci implementácie inklúzie & diverzity do svojej firmy? Kde sú vaše najväčšie medzery? Čo na druhej strane robíte dobre? 

Začnite I&D Mappingom, v rámci ktorého:

 • Komplexne zmapujeme interné prostredie firmy a konkurenciu v oblasti inklúzie & diverzity.
 • Porovnáme Vašu firmu s iným firmami vo Vašom sektore, vrátane porovnania na ČR a SR trhu.
 • V rámci auditu I&D používame kvantitatívny a kvalitatívny prístup.
 • Ukážame Vám oblasti, v ktorých v rámci inklúzie & diverzity môžete ako firma rásť.
 • Výsledkom auditu je I&D
  Culture Moodboard
  , ktorý zachytí váš aktuálny stav v tejto oblasti ako aj kľúčové oblasti, ktoré formujú vaše pracovné prostredie.
 • Nebudú chýbať ani praktické typy ako začať pracovať s témou I&D.

Zmapujeme celý životný cyklus zamestnaca vo firme - od prvého momentu a kontaktu s firmou cez pracovný inzerát či karieréne stránky, následne cez onboarding program, mentoring program až po exit interview s dôrazom na inklúziu a diverzitu. A to nie je všetko.

Okrem auditu cyklu zamestnaca vo firme, zahŕňa program Pečujúca firma:

 • I&D Mapping medzi manažérmi a zamestnancami.
 • Interpretáciu výsledkov a stanovenie cieľov vo vybraných oblastiach, na ktoré sa budete chcieť zamerať.
 • Akčný plán a prezentácia cieľov a plánu vo firme.
 • Exekúciu, pri ktorej môžme byť s vami, bok po boku, alebo pomáhať pomocou konzultácií.
 • Viac o programe Pečujúca firma.

Inklúzia a diverzita začína správnym náborom. 67% ľudí, ktorí si hľadajú prácu, považujú diverzitu za veľmi dôležitý faktor pri výbere zamestnávateľa.

V rámci programu zanalyzujeme váš náborový proces, pracovné inzeráty a kariérne stránky s dôrazom na inklúziu a diverzitu. Zároveň vám pomôžeme:

 • Stanoviť si SMART ciele v rámci náboru pre splnenie cieľov inklúzie a diverzity a nastavíme plán ako tieto ciele naplniť.
 • Nastaviť kariérne stránky a pracovné inzeráty tak, aby boli I&D pozitívne.
 • Vytvoriť pravidelný I&D reporting na sledovanie pokroku splnenia cieľov, vrátane interných alebo externých správ o I&D.

Chcete aktívne zapojiť väčšiu skupinu zamestnacov do témy inklúzie a diverzity? ' Hľadáte inšpiratívne prednášky pre svoju firmu?

Keďže inklúzia a diverzita začína u jednotlivcov, ponúkame rôzne praktické workshopy a prednášky, ktoré vám umožnia:

 • Nakopnúť kultúru inklúzie a diverzity medzi zamestnacami a manažérmi.
 • Sprostredkovať reálne príbehy
  a prípadové štúdie.
 • Spojiť kolektív a začať krok po kroku prostredníctvom každodenných aktivít implementovať témy inklúzie a diverzity do fungovania tímov.
Be-Id Human inšpirácia

Tipy na starostlivejšie
a výkonnejšie pracovné prostredie

web image
NApíšte nám

Každé zvýšenie inklúzie a diverzity na pracovisku o 1% prináša firmám o 3% vyšší zisk. Aké sú ďalšie benefity?

Napíšte nám. Radi sa porozprávame o tom, ako dosiahnúť podobné výsledky vo vašej firme.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.