Odkrývame potenciál inklúzie
a diverzity

Poskytujeme komplexný I&D mapping/audit ako i workshopy a školenia pre manažérov až po jednotlivcov o zručnostiach, ktoré potrebujú na vytvorenie rôznorodého a inkluzívneho prostredia, v ktorom sa ľudia cítia, že doň patria.

Chcem vedieť viac
web image

Firmy, ktoré nám zverili dôveru

Principal logoGenerali Logo
Orange logoFuture sales logo
web image
inklúzia a diverzita sú v čeSKU a na slovensku dôležité témy

Zmapovali sme stav inklúzie a diverzity

Zaujímal nás stav vnímania inklúzie a diverzity v Českej a Slovenskej republike. Dnes máme v rukách výsledky prieskumu, o ktoré sa s Vami chceme podeliť.

Ako dopadol prieskum?
 inklúzia a diverzita vo firmách

Rozmanitejšie firmy sú inovatívnejšie.

O 43% vyššie zisky

Výskum od McKinsey upozorňuje na dôležitosť rôznorodosti vedenia organizácie alebo správnych rad, ktoré vďaka rozličnosti dosahujú o 43% vyšší profit.

67% zamestnacov hľadá I&D

Podľa Glassdoor až 67% aktívnych a pasívnych uchádzačov o prácu uprednostňuje spoločnosti s rôznorodým kolektívom.

70% vyšší úspech expanzie

Štúdie poukazujú aj na diverzne riadiace tímy, ktoré majú o 70% vyššiu pravdepodobnosť, že úspešne expandujú na nové trhy a o 19% vyššie príjmy z inovácií.

web image
očami ľudí, pre ktorých sú témy I&D dôležité

S inklúziou a diverzitou začnime u seba samého. Základy totiž stoja na jednotlivcovi...

“Podľa profesora Paula Coliera  nastává teraz smrť človeka ekonomického a prichádza človek sociálny. Menia sa hodnoty aj motivácia ľudí k práci. Chcú robiť to, kde sa cítia byť samy sebou, kde cítia zmysel a priestor. My ako neziskovky máme výhodu. Takých ľudí už máme a také prostredie im ponúkame ako kompenzáciu za menší príjem. Sme diverzní a inkluzivní tak trochu samy od seba. Spojuje nás viera v zmysel našej práce, motivácia, chuť meniť okolitý svet k lepšiemu a možnosť sa realizovať. Diverzita a inklúzia je zdroj spokojnosti, prosperity a radosti. Patrí do firiem i do neziskoviek, pretože všetkým nám nakoniec ide o to isté. Byť spojený.”

“Napriek tomu, že v médiách pracujem viac ako 30 rokov, zakaždým ma prekvapí, ako rýchlo sa spoločnosť posunula vo vnímaní takmer vo všetkých aspektoch života. Netýka sa to len obligátneho postavenia a rozdielneho vnímania žien v vo firmách a v spoločnosti, či zmena postavenia mužov v rámci života rodiny. Ide aj o zmenu postoja k životnému prostrediu, k viere, duševnému zdraviu, kultúre, k prežívaniu staroby."

"Talent je zabalený v rôznych formách a tvaroch. Firmy aktívne podporujúce diverzitu sú schopné ťažit z rôznorodosti názorov a skúsenostií svojich zamestnancov a akumulovať intelektuálny potenciál, ktorý urýchluje prinášanie inovativných riešení na trh."

s čím vám vieme pomôcť?

Spolu vytvárame firmy, ktoré ponúkajú rovnaké možnosti pre všetkých.

Rozmýšľate, kde začať v rámci implementácie inklúzie & diverzity do svojej firmy? Kde sú vaše najväčšie medzery? Čo na druhej strane robíte dobre? 

Začnite I&D Mappingom, v rámci ktorého:

 • Komplexne zmapujeme interné prostredie firmy a konkurenciu v oblasti inklúzie & diverzity.
 • Porovnáme Vašu firmu s iným firmami vo Vašom sektore, vrátane porovnania na ČR a SR trhu.
 • V rámci auditu I&D používame kvantitatívny a kvalitatívny prístup.
 • Ukážame Vám oblasti, v ktorých v rámci inklúzie & diverzity môžete ako firma rásť.
 • Výsledkom auditu je I&D
  Culture Moodboard
  , ktorý zachytí váš aktuálny stav v tejto oblasti ako aj kľúčové oblasti, ktoré formujú vaše pracovné prostredie.
 • Nebudú chýbať ani praktické typy ako začať pracovať s témou I&D.

Zmapujeme celý životný cyklus zamestnaca vo firme - od prvého momentu a kontaktu s firmou cez pracovný inzerát či karieréne stránky, následne cez onboarding program, mentoring program až po exit interview s dôrazom na inklúziu a diverzitu. A to nie je všetko.

Okrem auditu cyklu zamestnaca vo firme, zahŕňa program Pečujúca firma:

 • I&D Mapping medzi manažérmi a zamestnancami.
 • Interpretáciu výsledkov a stanovenie cieľov vo vybraných oblastiach, na ktoré sa budete chcieť zamerať.
 • Akčný plán a prezentácia cieľov a plánu vo firme.
 • Exekúciu, pri ktorej môžme byť s vami, bok po boku, alebo pomáhať pomocou konzultácií.
 • Viac o programe Pečujúca firma.

Inklúzia a diverzita začína správnym náborom. 67% ľudí, ktorí si hľadajú prácu, považujú diverzitu za veľmi dôležitý faktor pri výbere zamestnávateľa.

V rámci programu zanalyzujeme váš náborový proces, pracovné inzeráty a kariérne stránky s dôrazom na inklúziu a diverzitu. Zároveň vám pomôžeme:

 • Stanoviť si SMART ciele v rámci náboru pre splnenie cieľov inklúzie a diverzity a nastavíme plán ako tieto ciele naplniť.
 • Nastaviť kariérne stránky a pracovné inzeráty tak, aby boli I&D pozitívne.
 • Vytvoriť pravidelný I&D reporting na sledovanie pokroku splnenia cieľov, vrátane interných alebo externých správ o I&D.

Chcete aktívne zapojiť väčšiu skupinu zamestnacov do témy inklúzie a diverzity? ' Hľadáte inšpiratívne prednášky pre svoju firmu?

Keďže inklúzia a diverzita začína u jednotlivcov, ponúkame rôzne praktické workshopy a prednášky, ktoré vám umožnia:

 • Nakopnúť kultúru inklúzie a diverzity medzi zamestnacami a manažérmi.
 • Sprostredkovať reálne príbehy
  a prípadové štúdie.
 • Spojiť kolektív a začať krok po kroku prostredníctvom každodenných aktivít implementovať témy inklúzie a diverzity do fungovania tímov.
Be-Id Human inšpirácia

Tipy na starostlivejšie
a výkonnejšie pracovné prostredie

web image
NApíšte nám

Každé zvýšenie inklúzie a diverzity na pracovisku o 1% prináša firmám o 3% vyšší zisk. Aké sú ďalšie benefity?

Napíšte nám. Radi sa porozprávame o tom, ako dosiahnúť podobné výsledky vo vašej firme.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.