Workshopy & prednášky pre firmy

Pomáhame zvyšovať zodpovednosť manažmentu a zároveň podporovať úsilie zamestnancov.  Poskytujeme školenia a prednášky pre vedúcich pracovníkov, manažérov až po jednotlivcov o zručnostiach, ktoré potrebujú na vytvorenie rôznorodého, inkluzívneho a spravodlivého prostredia, v ktorom sa ľudia cítia, že sem patria.

Zaujímajú vás školenia o inklúzií a diverzite pre  jednotlivcov? Zistite viac tu.

Medzigeneračná firemná kultúra: Ako si rozumieť

Na pracoviskách sa dnes stretávame až s 5 generáciami. Ich správne riadenie a úspech vo vytvorení firemnej kultúry, ktorá čerpá z benefitov spolupráce viacerých vekových skupín, je pre úspešný biznis kľúčové.

Každá generácia so sebou nesie unikátny potenciál. Odhaľte ho spolu s nami a naučte sa spájať jeho výhody pre rast vašej firmy.

Workshop vám priblíži:

 • Ako tému vo firme vôbec začať.
 • Čím sú jednotlivé generácie výnimočné, ako využiť ich silné stránky a ako efektívne komunikovať a porozumieť si naprieč generáciami.
 • Prakticky sa tiež pozrieme na témy ako "aging", veková diskriminácia mladších a starších zamestnancov a reverzný mentoring.
 • Workshop prebieha formou prezentácií, prípadových štúdií, role plays, praktických cvičení a tímovej spolupráce. Nechýbajú ani I&D hracie kartičky.
 • Je určený pre vedúcich pracovníkov, manažérov, tímy ako i zamestnacov a trvá 2 hodiny.

Nevedomé predsudky cez silné stránky

Všetci máme nevedomé predsudky. Uvedomiť si ich je prvý krok, ale nie je dostačujúci. Druhým krokom je s predsudkami aktívne pracovať, aby sme ich postupne dostali preč z nášho pracoviska.

V rámci workshopu sa pozrieme i na vaše silné stránky, vďaka ktorým prevezmete kontrolu nad vlastnými rozhodnutiami a znížite nevedomú zaujatosť.

V rámci workshopu pokryjeme:

 • Ako robiť lepšie rozhodnutia v kontexte osobnom, tímovom a firemnom.
 • Sebaspoznanie s dôrazom na praktické rady a tipy ako pracovať s nevedomými predsudkami
 • Ako urýchliť, pritiahnuť a udržať talenty a zároveň vytvoriť a podporiť kultúru inklúzie.
 • Workshop prebieha formou prezentácie, výkladu silných stránok, prípadových štúdií, role plays či praktických cvičení.
 • Workshop prebieha v spolupráci s BE-DNA, ktorý majú dlhoročnú skúsenosť s Gallup metódou.
 • Je určený pre vedúcich pracovníkov, manažérov, tímy ako i zamestnacov a trvá celý deň.

Prednáška Inklúzia & diverzita

Chcete hravou formou priviesť do svojej firmy tému inklúzie a diverzity?

Prednášku nadizajnujeme na základe vašich potrieb a zapojíme naše DIVE-IN kartičky. Tie vám po prednáške ostanú ako nástroj, s ktorým môžte dlhodobo rozširovať tému inklúzie a diverzity do vašej firemnej DNA.

Čo všetko môže obsahovať prenáška?

 • Príbehy o I&D zo spoločenského ako aj firmného prostredia.
 • Hru s I&D kartičkami, ktoré vám spolu s vizuálnou nástenkou I&D ostanú vo firme.
 • Priame zapojenie vašich zamestancov a zdielianie ich príbehov - možnosť vytvoriť pravidelnú sériu.
 • A mnohé iné - u nás fantázií a exekúcií sa medze nekladú!

Záujmové skupiny zamestnancov

Prinášame koncept Záujmových skupín zamestnacov ERG (Employee Resource Group), ktorý funguje po celom svete. Prispôsobujeme ho lokálnym a firemným podmienkam. Čo vlastne Záujmové skupiny zamestnacov sú? Ide o dobrovoľné skupiny vedené zamestnancami, ktoré podporujú rozmanité a inkluzívne pracovisko v súlade s poslaním, hodnotami a s ohľadom na ciele firmy.

S čím všetým Vám pomôžeme?

 • Zostavíme cvičenia na formovanie vašich skupín.
 • Vytvoríme ciele a štruktúry vašich skupín.
 • Pokryjeme celkovú podporu pri zavádzaní a fungovaní skupín.
 • Správou implementáciou ERG podporíme rozvoj budúcich vedúcich pracovníkov a zvýšime zapojenie zamestnancov.Zaujal vás niektorý z workshopov, prednášok alebo zostavenie ERG skupín? Máte doplňujúce otázky?

Napíšte nám!