Osveta
20/3/2023

Psychologická bezpečnosť: od evolúcie k dnešnej firemnej kultúre

Psychologická bezpečnosť sa stala dôležitou témou, ktorá rezonuje aktuálnym firemným svetom. Psychologicky bezpečné pracovné prostredie odkazuje na atmosféru, ktorá umožňuje zamestnancom/kyniam slobodne vyjadrovať svoje názory či klásť otázky bez strachu z kritiky či znevýhodnenia. Podľa psychológov je takéto prostredie boosterom inovácií, kreativity, produktivity a ziskovosti. Má i veľmi pozitívny HR dosah, keďže dáta ukazujú, že zamestnanci/kyne, ktorí/é sa cítia vo firme psychologicky slobodní/é, znižujú fluktuáciu či mieru prechodu ku konkurencii. 
Evolúcia a psychologická bezpečnosť

Evolučná esencia psychologickej bezpečnosti tkvie v mozgu, ktorý spracováva neistú tímovú atmosféru, kritiku či uzavretosť zo strany šéfa ako hrozbu. Amygdala v tomto momente spúšťa svoj inštinkt bojuj alebo uteč. V dnešných firemných podmienkach možno túto situáciu vnímať ako hlavný spúšťač quiet quittingu (ide o situáciu, keď zamestnanec robí, len to, čo má vo svojej pracovnej náplni, a to s priemerným výkonom, bez snahy o zlepšenie), vyhorenia či vysokej miery fluktuácie. 

Ak je pracovné prostredie podporné, otvorené a zároveň challengujúce, v tele sa začne zvyšovať hladina oxytocínu, čo má opačný efekt. 

Ako vytvoriť psychologicky bezpečné pracovisko?

Leadership dnes predstavuje veľmi holistické remeslo, ktoré je charakteristické i HR presahom. Práve koncept psychologickej bezpečnosti si vyžaduje aktívny prístup a odhodlanie lídrov/eriek vytvoriť také pracovné prostredie, ktoré je špecifické slobodou, podporou a ochranou. 

  1. Spätná väzba ako dôležitý nástroj tvorby inovácií

Lídri/erky by mali v prvom rade preukázať, že sú otvorení/é i nesúhlasnej spätnej väzbe a opozitným názorom, pretože si uvedomujú, že spochybnenie status quo môže priniesť zlepšenie. Takýmto spôsobom dokazujú, že nejde o ego, ale spoločný cieľ.

  1. Robiť chyby je ľudské

Lídri/erky by mali vytvárať bezpečné prostredie, v ktorom je v poriadku robiť chyby. Zamestnanci/kyne by sa mali cítiť bezpečne, aby mohli riskovať a boli ochotní/é poučiť sa zo svojich chýb. Mnoho svetových inovácií vzniklo práve metódou pokusu a omylu. Pracovné prostredie nemôže byť sterilné a rigidné, ak chceme tvoriť pridanú hodnotu.

Ako merať progres psychologickej bezpečnosti?

Prieskumy predstavujú najtypickejší spôsob, ktorý poskytuje firmám reálnu spätnú väzbu reflektujúcu zamestnaneckú skúsenosť. Kvalitný prieskum by mal obsahovať otázky, ktorými je možné hodnotiť rôzne faktory, ako napríklad dôveru, rešpekt, komunikáciu či angažovanosť v tíme. Anonymita respondentov/iek v by mala lídrom/erkám poskytnúť potrebné dáta, na základe ktorých dokážu vyhodnotiť silné a slabé stránky ich fungovania. 

Rola leadershipu sa dnes stále dynamicky vyvíja. Prebiehajúca polykríza čoraz viac poukazuje na dôležitosť podporného spôsobu vedenia tímov. Psychologická bezpečnosť je tak podstatnou súčasťou tejto skladačky a jej dôležitosť bude naďalej naberať na význame. 

Venujete sa psychologickej bezpečnosti vo vašej firme i vy?

Ak vás táto téma zaujala a radi by ste ju rozvíjali vo vašej firme, radi vám pomôžeme so samotným zmeraním vášho psychologicky bezpečného prostredia, na ktorom je možné stavať efektívnu stratégiu zlepšenia. 

Autor blogu: Yvonne Šupová