Diverzita & Inklúzia vo firmách
6/1/2021

PR: Efektívna cesta k rozmanitosti cez cyklus zamestnanca časť 2.

Originál článku nájdete v časopise MODERNÍ HR MANAGER číslo 9. LISTOPAD 2020.

------------------------------------

Autor blogu - Zuzana Zamborská