Veková Diverzita
12/9/2023

Pozor! Prichádza generácia Alpha

Odhaduje sa, že táto generácia tvorí cca 11 % celosvetovej populácie a na pracovisko by mala nastúpiť už začiatkom roka 2030. Konkrétne ide o ľudí narodených v rozmedzí rokov 2013 – 2025.

Dnes môžeme často v korporátnom svete počuť debatu o tom, ako pracovať s generáciou Z, pritom čoskoro vstúpi na pracovný trh ešte progresívnejšia, technologicky zdatnejšia a autentickejšia populačná skupina. 

Čím je generácia Alpha zaujímavá?

Okrem samozrejmých čŕt, akými sú technická zdatnosť, inovatívnosť či adaptabilita, táto generácia vyniká i v sociálnej inteligencii. Napríklad podľa OnePoll prieskumu až zarážajúcich 96 % študentov z generácie Alfa verí, že je dôležité správať sa spravodlivo ku všetkým ľuďom bez ohľadu na to, ako vyzerajú, čo je výrazne viac ako 79 % mileniálov, ktorí s týmto tvrdením súhlasili v ich veku.

Táto skupina tak pripisuje veľký význam témam, akými sú napríklad diverzita a inklúzia, udržateľnosť či ľudské práva. Vysvetlenie je jednoduché = s týmito hodnotami žije od malička. 

Preto máme pre vás pár tipov, ako v budúcnosti uchopiť prácu s touto generáciou a ako vytvoriť pre ňu priaznivé pracovné podmienky:

1. Inkluzívna firemná kultúra

Táto populačná skupina kladie veľký dôraz na inkluzívne hodnoty. Preto je pre ňu dôležité, aby zamestnávateľ vytváral spravodlivé podmienky pre všetky zainteresované strany s dôrazom na podporu nedostatočne zastúpených skupín, akými sú napríklad zdravotne znevýhodnení či LGBTQ+ komunita.

2. Flexibilita

Generácia Alfa vyrastá v digitálnej ére, v ktorej sa čoraz častejšie vyskytuje práca na diaľku alebo flexibilné pracovné rozvrhy. Okrem toho racionálne dedukuje, že kvalita práce nezávisí od počtu strávených hodín v office. Preto dáva prednosť flexibilite, ktorá ponúka slobodný priestor pre ich realizáciu.

3. Práca zameraná na cieľ

Táto skupina uprednostňuje zmysluplnú prácu, ktorá je v súlade s ich hodnotami a prispieva k väčšiemu cieľu. Inklinujú tak k zamestnávateľom, ktorí uprednostňujú sociálnu a enviro zodpovednosť. 

4. Technologický fokus

Od malička vyrastajú s technológiami, takže prirodzene očakávajú, že v práci budú pracovať s vyspelými digitálnymi nástrojmi a platformami. Sú zarytými odporcami byrokracie a neefektívnych či zbytočných procesov. Veria, že na všetko existuje v najlepšom prípade digitálne riešenie, preto radi poskytnú kritickú spätnú väzbu, ak spozorujú problém. 

5. Nepretržité vzdelávanie a rozvoj

Alpha vyrastá v dobe, keď existujú milióny online kurzov, certifikácií či zdieľaných zdrojov. Preto je pre nich sebarozvoj prirodzenou súčasťou osobného a neskôr pracovného života. Preto vyhľadávajú zamestnávateľov, ktorí túto hodnotu neberú ako benefit alebo povinnosť, ale ako pevnú súčasť firemnej kultúry. 

6. Komunikácia

Generácia Alpha je odmalička angažovaná na sociálnych médiách. To znamená, že je zvyknutá byť aktívnym členom komunity a nielen pasívnym konzumentom. Sociálne siete jej priniesli do života neustále (24/7) aktualizovaný prehľad svetového diania. Preto vyžaduje rýchly a responzívny kontakt so svojim zamestnávateľom. Očakáva plnú transparentnosť, úprimnosť a neformálnosť, na ktorú je zo social media sveta zvyknutá. Preto je otvorená komunikácií na interaktívnych platformách. 

Tešíte sa na generáciu Alpha?

Autor blogu: Yvonne Šupová