Diverzita & Inklúzia vo firmách
25/9/2020

PR: Inklúzia a rozmanitosť - cesta k lepším pracovným výsledkom?

Originál článku nájdete v časopise MODERNÍ HR MANAGER číslo3. SRPEN 2020.

------------------------------------

Autor blogu - Zuzana Zamborská