Diverzita & Inklúzia vo firmách
29/3/2021

Benefity Employee resource groups na pracovisku


International Society for Diversity Management (IDM) uvádza, že “Emloyee resource groups (ERGs) prispievajú k zlepšeniu dvojsmerných komunikačných procesov a pomáhajú spoločnostiam pri konzultáciách a získavaní informácií.
Istá časť záujmových skupín firmy je súčasťou hodnotového reťazca podniku. Ten predstavuje systém subjektov, ktoré spolupracujú na vytváraní hodnoty pre zákazníka a dosahovanie podnikových cieľov. Záujmové skupiny sú prostredím, ktoré firma aktívne ovplyvňuje. Vzťah so zamestnancami je dôležitý aj z marketingového hľadiska. Má mnohokrát výrazný vplyv na kritériá úspechu podniku ako image značky, produkt, služby alebo goodwill.

Interné záujmové skupiny majú vplyv vnútri organizácie. Požiadavky zamestnancov sú napríklad finančné či ekonomické, spoločenské, vzťahové, psychologické uspokojenie z výkonu, dodržiavanie ľudských práv zo strany zamestnávateľa, podiel na zamestnaneckých bonusoch či dobré pracovné podmienky.

Ak nie sú uspokojované významné potreby zamestnancov, potom z neformálnych skupín zamestnancov vznikajú formálne skupiny a vznášajú požiadavky. Neformálne skupiny môžu uspokojovať napríklad fyziologickú potrebu. Príkladom je vyjednanie lepšieho platu. Ďalej môžu uspokojovať potrebu súvisiacu napríklad s právom alebo pravdou. Či už je to skupina, ktorá pomáha znevýhodneným alebo napríklad skupina ochrancov životného prostredia.

ERGs existujú v 90% spoločností rebríčka Fortune 500. Podľa štúdií spoločnosti s ERGs podávajú o 202% lepší výkon než tie bez nich.


ERGs = spoločenstvá či komunity

Stephen Caulfield, viceprezident a Bratislava Site Leader spoločnosti Dell hovorí, že “diverzita nestačí. Zamestnancom musíte dať pocit, že sú prijatí a chcení.” Záujmových zamestnaneckých skupín je v ich pobočke v Bratislave osem. Tie sú zamerané na rôzne témy a skupiny.

Interné záujmové skupiny umožňujú členom tímu viesť, spájať sa a rásť. Sú hnacou silou rozmanitosti a začlenenia (diverzity a inklúzie). V Dell spájajú štyridsaťtisíc členov, pokiaľ ide nielen o záujmy či pohlavie, ale aj etnicitu, identitu a zázemie. “Cieľom je podnietenie inovácie, vytváranie podnikateľských príležitostí a rozvoj inšpirujúcich vodcov.

ERGs sú označované aj za spoločenstvá či komunity. V Dell Bratislava

Existujú napríklad takéto skupiny na podporu či posilnenie vzdialených a virtuálnych spoločenstiev; mladých, začínajúcich profesionálov; úsilia o udržateľnosť životného prostredia, spoločenstiev so špeciálnymi potrebami, postavenia žien na celom svete; mužov, ktorí obhajujú skutočnú zmenu v pracovnom prostredí.”

V českom Dell pôsobí aj komunita veteránov, hispánska, černošská či ázijská.


Ako sformovať ERGs

Najskôr určite ciele vašej spoločnosti a posúďte, či je ERGs potrebná. Výkonný riadiaci tím musí plne podporiť, zafinancovať a schváliť každú ERG. Jedným z najlepších postupov je zabezpečiť, aby každá ERG mala senior leadera ako svojho výkonného sponzora a riadneho účastníka. Začnite s malou skupinou. ERGs pracujú najlepšie, keď rastú s časom. Potom pozvite všetkých zamestnancov, aby sa podieľali na ERGs ako členovia, alebo spojenci. 

Môžete urobiť prieskum, aby ste pochopili, ako vaši zamestnanci vnímajú ich vzťahy s kolegami, manažérmi a lídermi. Po prieskume pozvite svoje ERGs, aby vám pomohli využiť údaje na zlepšenie firemnej kultúry. Pomáha to vašim zamestnancom, manažérom a vašej spoločnosti.

Aké ERGs sa často vyskytujú:
  • ženská
  • podľa generácií
  • zdravotne znevýhodnených
  • rodičov
  • podľa hobbies
  • kultúrna t.j. rôznych kultúr vo firme


Ako ERGs pomohli firmám

Ďalšou spoločnosťou pôsobiacou u nás, ktorá využíva Business Resource Groups je IBM. Jana Lancíková, líderka skupiny Ženy v IBM, IBM ISC hovorí, že v ich prieskume až

80% lídrov a líderiek záujmových zamestnaneckých skupín sa vďaka aktivitám mimo svojej oficiálnej pracovnej náplne cíti byť viac angažovaných. Pracujú na organizačných a komunikačných zručnostiach a sú spokojnejší.

Za najdôležitejší prínos považuje efektívnu zmenu zdola. IBM má skupiny, kde sa dobrovoľne angažujú zamestnanci vo vybraných témach už od roku 1995.

ERGs zaviedli aj v Samsungu. Jedným z ich cieľov je budovanie otvorenejšej kultúry. Špeciálne sa venujú ženským ERGs, ktorých majú šesť. Jedna z nich pôsobí vo všetkých obchodných jednotkách. Okrem nej majú napríklad skupiny ženy v Samsung Electronics a ženy v technologických oddeleniach. Ich ďalšie ERGs sú Zamestnanecké kluby - napríklad športové, voľnočasové umelecké či kultúrne, skupina mileniálov, pracujúcich rodičov, pre elektromobily či nastávajúce matky.

Ďalšou spoločnosťou, ktorá využíva ERGs je Otis. Zohrávajú dôležitú úlohu aj pri získavaní a udržiavaní rozmanitej komunity. Vo svete majú okolo päťdesiat takých skupín, alebo filiálok. Tieto komunity poskytujú napríklad školenia a vzájomnú podporu. Do ERGs sa u nich zapája približne dva a pol tisíc zamestnancov z celého sveta. Jedna z ich skupín podporuje ženy, ktoré ponúkajú výučbu v profesii predtým určenej pre mužov. Teraz má viac než päťsto členov. Ďalšími ich skupinami sú napríklad Hispánska organizácia pre vedenie a rozvoj alebo ázijská a tichomorská koalícia.

Chcete poradiť, ako Employee resource group sformovať a dlhodobo s nimi pracovať? Kontaktujte nás na hello@beidhuman.com a radi vám poradíme ako ERGs vo vašom kontexte uchopiť.

----------------------------------

Autor blogu - Anna Kopčanová