web image

Prieskum Inklúzie & Diverzity

Veríme, že ak sú témy DE&I uchopené komplexne a strategicky, majú priamy dopad na biznis. Ako pracujú s týmito témami firmy v Česku a na Slovensku. To sme si dali za cieľ zistiť v tomto prieskume.

Zber odpovedí prebieha od januára 2022 do apríla 2022. Prieskum sme pripravili v troch jazykoch.

Zároveň, ak nám necháte váš kontakt, výsledky prieskumu s vami radi nazdielame.

Ďakujeme za pomoc!